?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 直流介质无推力补偿器_补偿器系列_巩义市天力管道设备制造有限公?/title> <meta name="Keywords" content="直流介质无推力补偿器" /> <meta name="Description" content="该无推力补偿器的问世Q无疑是热力道补偿器品的一突破性前q。它不仅偿器的生产开拓了新的领域Q更重要的是它不但解决管道内存在工作介质推力的致命弱点,同时也解决了旁通管式无推力补偿器应力过于集中,介质d大弊端? /> <script src="/lib/js/sdcms.hits.js"></script> <script src="/lib/js/sdcms.comment.js"></script> <link href="/theme/2016/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/css/styl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/Css/tlindex.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery-1.5.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.1.4.2-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/js.js"></script> <script>var webroot="/";</script> <script src="/lib/js/jquery.js"></script> <script src="/lib/js/jquery-migrate-1.1.0.min.js"></script> <script src="/lib/js/base.js"></script> <script src="/lib/tips/jquery.tips.js"></script> <script src="/lib/validator/jquery.validator.js"></script> <script src="/lib/validator/zh_CN.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jslides.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jqthumb.min.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/base.js"></script> <script>var infoid="31",murl="show.asp?id=31",contenturl="http://www.gecengece.com/product/bcq/31.html";</script> <script src="/lib/js/mobile.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.tools.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jqzoom-core-pack.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/theme/2016/css_hua/jquery.jqzoom.css" type="text/css"> <script> $(function(){ $('.jqzoom').jqzoom({ zoomType:'standard', lens:true, preloadImages:false, alwaysOn:false, position:'right' }); $("#prolist").scrollable(); $("#prolist ul li a").click(function(){ $("#prolist ul > li a").each(function(){$(this).parent().removeClass("hover");}); $(this).parent().addClass("hover"); var imgurl=$(this).find("img").attr("src"); $("#shop_big").attr("src",imgurl); }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="top"> <div class="welc"> <div class="welcome"> <h2>Ƣ迎光巩义市天力管道设备制造有限公司官方网站!</h2> <div class="bookmark"> <span> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a>| <a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a>| <a href="/news/">公司动?/a>| <a href="/anli/" title="案例展示">案例展示</a> </span> </div> </div> </div> <div class="header"> <div class="t_head clearfix"> <div class="top_l"> <img src="/theme/2016/images/top.png" alt="天力道" title="天力道" width="1100" height="112" /> </div> </div> </div> <div class="nav_bg"> <ul class="nav clearfix"> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a href="/anli/" title="工程案例">工程案例</a></li> <li><a href="/hzhb/" title="合作伙伴">合作伙伴</a></li> <li><a href="/ryzz/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></li> <li><a href="/news/cjwt/" title="常见问题">常见问题</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li class="nobg"><a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!--banner开?-> <div class="banner"> <script type="text/javascript" src="http://www.gylyscl.com/theme/2016/js/NSW_Index.js"></script> <!--banner开?-> <div class="bannersly fullSlide"> <div class="bd"> <ul style="height: 520px;"> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/images/ban1.jpg);"><a title="天力道" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/images/ban2.jpg);"><a title="天力道" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/images/ban3.jpg);"><a title="天力道" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/images/ban2.jpg);"><a title="天力道" target="_blank"></a> </li> </ul> </div> <div class="hd"><ul><li class="on"></li><li class=""></li><li class=""></li></ul></div> <span class="prev png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span><span class="next png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span> </div> <!--bannerl束--> <div class="clear"></div> </div> <!--bannerl束--> <!--sousuo开?-> <div class="search_bg" > <div class="searchbar " style="width:1100px; margin:0 auto;"> <div class="keywords"> <span>热门搜烦产品Q?a href="/product/fstg/">防水套管</a>?a href="/product/xjjt/">胶接头</a>?a href="/product/bcq/">补偿?/a>?a href="/product/cljt/">传力接头</a></span> </div> <div class="search"> <form action="/plug/search.asp" method="get" onSubmit="return checksearch(this)" name="frmsearch" id="frmsearch"> <input type="text" name="key" class="input" placeholder="胶接头 防水套管" id="keyword" /> <input type="submit" class="bnt" value="搜烦" id="button" /> </form> </div> </div> </div> <!--sousuo end--> <div class="main"> <div class="mianc"> <div class="mai"> <div class="q1"> <div class="content proimg"> <!--攑֤?--> <div class="artshow"> <div id="goodsshow"> <div class="left"> <div class="shop_big"><a href="/upfile/201610/2016100473830897.jpg" class="jqzoom" rel='gal1' title="直流介质无推力补偿器" ><img src="/upfile/201610/2016100473830897.jpg" width="360" height="280" id="shop_big" alt="直流介质无推力补偿器" title="直流介质无推力补偿器" /></a><div class="clear"></div></div> <div class="shop_plist"> <a href="javascript:;" class="prev"></a> <div id="prolist"> <ul> <li class="hover"><a href="javascript:void(0);" rel="{gallery:'gal1',smallimage:'/upfile/201610/2016100473830897.jpg',largeimage: '/upfile/201610/2016100473830897.jpg'}"><img src="/upfile/201610/2016100473830897.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <a href="javascript:;" class="next"></a> </div> </div> </div> </div> <!--攑֤?--> <!--攑֤镜右侧介l?--> <div class="pright_pro"> <h3>直流介质无推力补偿器</h3> <div> <p></p><p>名称Q?strong>直流介质无推力补偿器</strong> <br/> <strong>标签Q?/strong><a href="/plug/tags.asp?tag=%E7%9B%B4%E6%B5%81%E4%BB%8B%E8%B4%A8%E6%97%A0%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E8%A1%A5%E5%81%BF%E5%99%A8" title="直流介质无推力补偿器" target="_blank">直流介质无推力补偿器</a> <div class="sno">产品用途:可广泛适用于化工、石沏V热c冶金,城市集中供热采暖{管|中Q地沟和高空架设的管道?/div> <br> <p>我厂是生产各cȝ力管道补偿器?厂家。今q来Q在U研部门的大力协助支持下Q经q多?和试验,在生产XGGQA、XGGQB套管式涨~补偿器的基上,l于*成功了,TWB及ZTWB型,直流介质无推力补偿器Q攻克了国内久而末决的介质直接通式无推力技术难养I填补了补偿器产品的一空白?/p> <br>  </p><p></p> <div class="sub_lxfs"><span>全国咨询电话Q?em>18538232325</em> </span> <span>邮箱Q?em>1171485142@qq.com</em></span></div> <a class="line-zixun" >获取优惠报h</a> <a class="line-order">在线咨询Ҏ</a> </div></div> <!--攑֤镜右侧介l?--> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nright2"> <div class="productq"> <div id="Tab2"> <div class="proxx_tit"><div class="Menubox"><ul> <li id="two1" class="hover" onclick="setTab('two',1,4)">产品概述</li> <li id="two2" onclick="setTab('two',2,4)" class="">产品特点 </li> <li id="two3" onclick="setTab('two',3,4)" class="">产品用?</li> <li id="two4" onclick="setTab('two',4,4)" class="">技术参?</li> </ul></div></div> <div class="Contentbox"> <div id="con_two_1" style="display: block;"><p>我厂是生产各cȝ力管道补偿器?厂家。今q来Q在U研部门的大力协助支持下Q经q多?和试验,在生产XGGQA、XGGQB套管式涨~补偿器的基上,l于*成功了,TWB及ZTWB型,直流介质无推力补偿器Q攻克了国内久而末决的介质直接通式无推力技术难养I填补了补偿器产品的一空白?/p><p>    该无推力补偿器的问世Q无疑是热力道补偿器品的一突破性前q。它不仅偿器的生产开拓了新的领域Q更重要的是它不但解决管道内存在工作介质推力的致命弱点,同时也解决了旁通管式无推力补偿器应力过于集中,介质d大弊端?/p><p>    在国内近期,生出LTW高温堉|剂,它的耐温300—?00℃,工作*压力?0Mpa1我厂高温堵漏剂应用在补偿器上,直式无推力补偿器Q改制成注a式直介质无推力补偿器,解决了补偿器长期工作Q出现微的渗漏问题。我厂将LTW高温堉|剂,?0Mpa1的高压注枪Q将油剂注射到填料室内,使填料与料室内径和׾~管外径压紧,油剂本n无毛l管Q又有热胀L的性质Q故造成补偿器长期工作中Q不产生渗漏?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_2"><p>该无推力补偿器,是利用流体力学中的帕斯卡理论Q在设计l构上y妙的利用一个密环Ş汽室Q这个汽室内分别有两个环形受压面Q一个是固定的汽室内端面Q另一个是密闭在汽室内的׾~管肩部环Ş面,随׾~管是可Ud的。这个可Ud的环形受压面的面U恰好和伸羃横截面积相等Q补偿器工作Ӟ在介质压力的作用下,环Ş面上的压力和伸羃横截面U的压力是相{的Q而方向相反,因此两压力相互抵消。这样一来,在设计支架中仅考虑补偿器压紧填料的摩擦力,对固定支架的推力计算中,׃再计由工作介质压力Q而引L对固定支架的推力。因此固定支架属减蝲式支Ӟ可节省大量支架材料,也节省h力和财力?/p><p>主要技术参数及C意?/p><p>    (1)道公称直径范围QDN25?000mm</p><p>    (2)适用公称压力范围QPN?.5MPa</p><p>    (3)适用工作温度Q? t?50?/p><p>    (4)伸羃?/p><p>    (5)补偿器的选择Q?选择补偿器时Q应以公U直径DN为准Q设计管道外径应与参数表内外径相同,允许误差?mm。选择补偿器应按下列示例注明型受?/p><p>注:材料代号Qbx代表全不锈钢1Cr18N19TiQT代表钢Q235-AQbxb代表半不锈钢(伸羃?Crl8N19Ti)</p><p>安装要求Q?/p><p>    (1)与补偿器两端相焊接的段壁厚?mmӞ必须q行坡口处理Q焊后按要求q行水压漏试验?/p><p>    (2)滑动支架和固定支架根据设计安装,使用ZTWB型,除不计算介质工作压力的推力外Q其余相同。ؓ保道无侧向位U,而沿轴向伸羃Q补偿器两端一般应安装导向滑动支架Q在道转弯处,必须安装固定支架?/p><p>    (3)补偿器的保温防护l构均与道同\Q但对׾~管伸羃部分Q不可生约束力?/p><p>    (4)本补偿器在各U环境气温下Q均可按大安装长度LMaxq行安装Q不需予以拉或压~?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_3"><p>TWB型及ZTWB型系列注油式直流介质无推力补偿器Q可q泛适用于化工、石沏V热c冶金,城市集中供热采暖{管|中Q地沟和高空架设的管道。同Ӟ便于\设计Q便于安装施工,且节省大批资金(仅固定支架一费用节60H以上)。目前,ZTWB及TWB型系列注油式直流介质无推力补偿器Q经用户使用证明Q其优越性已被初步证明,优越于其它同cM品?/p></div> <div style="display: none;" id="con_two_4"><p>直流介质无推力补偿器参数?/p><table width="100%" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr align="center" bgcolor="" class="firstRow"><td bgcolor="" rowspan="2">公称通径DN<br/>        (mm)</td><td bgcolor="" rowspan="2">补偿量△Max<br/>        (mm)</td><td bgcolor="" colspan="3">外Ş寸</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td bgcolor="">外径D<br/>        (mm)</td><td bgcolor="">大直径DMax<br/>        (mm)</td><td bgcolor="">安装长度LMax<br/>        (mm)</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>25</td><td>150</td><td>32</td><td>116</td><td>1190</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>30</td><td>150</td><td>38</td><td>124</td><td>1190</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>40</td><td>150</td><td>45</td><td>136?/td><td>1190</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>50</td><td>200</td><td>57</td><td>150</td><td>1400</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>65</td><td>200</td><td>73</td><td>172</td><td>1400</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>70</td><td>200</td><td>76</td><td>178</td><td>1400</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>80</td><td>200</td><td>89</td><td>194</td><td>1400</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>100</td><td>250</td><td>108</td><td>240</td><td>1640</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>125</td><td>250</td><td>133</td><td>274</td><td>1640</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>150</td><td>250</td><td>159</td><td>310</td><td>1640</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>200</td><td>250</td><td>219</td><td>390</td><td>1640</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>250</td><td>300</td><td>273</td><td>466</td><td>1910</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>300</td><td>300</td><td>325</td><td>556</td><td>1910</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>350</td><td>300</td><td>377</td><td>628</td><td>1910</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>400</td><td>350</td><td>426</td><td>708</td><td>2230</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>500</td><td>400</td><td>529</td><td>856</td><td>2400</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>600</td><td>400</td><td>630</td><td>994</td><td>2400</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>700</td><td>400</td><td>720</td><td>1130</td><td>2400</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>800</td><td>450</td><td>820</td><td>1268</td><td>2650</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>900</td><td>450</td><td>920</td><td>1406</td><td>2650</td></tr><tr align="center" bgcolor=""><td>1000</td><td>450</td><td>1020</td><td>1552</td><td>2650</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center">如需最新数据请联系在线客服</p></div> </div></div> </div> <div class="subject"> <b>评论信息</b> </div> <div style="padding-top:50px; clear:both" id="commenttop" ></div> <div class="subject"> <b>我要评论</b> </div> <div id="comment_staus"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>相关产品</b> </div> <div class="rss_list_wz"><ul> <li><a title="球Ş补偿? href="/product/bcq/39.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201610/2016100476615937.jpg" alt="球Ş补偿? title="球Ş补偿? /><br/>球Ş补偿?/a></li> <li><a title="旋{补偿? href="/product/bcq/132.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201611/2016110538936405.png" alt="旋{补偿? title="旋{补偿? /><br/>旋{补偿?/a></li> <li><a title="套筒式补偿器" href="/product/bcq/40.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201610/2016100476893777.jpg" alt="套筒式补偿器" title="套筒式补偿器" /><br/>套筒式补偿器</a></li> <li><a title="压力q式LU补偿器" href="/product/bcq/20.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201610/2016100448415373.jpg" alt="压力q式LU补偿器" title="压力q式LU补偿器" /><br/>压力q式LU补偿器</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>相关信息</b> </div> <div class="clear"></div> <div class="rss_list_wz"><ul> <dd>+ <a href="/product/mjzz/117.html" title="异径胶接头模具" target="_blank">异径胶接头模具</a></dd> <dd>+ <a href="/product/mjzz/116.html" title="卡箍式球体模? target="_blank">卡箍式球体模?/a></dd> <dd>+ <a href="/product/mjzz/115.html" title="边球体模具" target="_blank">边球体模具</a></dd> <dd>+ <a href="/product/mjzz/114.html" title="?双球体模? target="_blank">?双球体模?/a></dd> <dd>+ <a href="/product/mjzz/120.html" title="Ҏ寸胶模具" target="_blank">Ҏ寸胶模具</a></dd> <dd>+ <a href="/product/mjzz/119.html" title="各种胶条模具" target="_blank">各种胶条模具</a></dd> <dd>+ <a href="/product/mjzz/118.html" title="异径偏心胶接头模具" target="_blank">异径偏心胶接头模具</a></dd> </ul> </div> </div></div></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <div class="footerBottom"> <div class="footer" style=" margin:0 auto"> <div class="fl_nav"> <a title="关于我们" href="/about/">关于我们</a> <a title="产品中心" href="/product/">产品中心</a> <a title="工程案例" href="/anli/">工程案例</a> <a title="新闻中心" href="/news/">新闻中心</a> </div> <div class="fr_nav"> <a title="常见问题" href="/news/cjwt/">常见问题</a> <a title="资质荣誉" href="/ryzz/">资质荣誉</a> <a title="企业文化" href="/qywh/">企业文化</a> <a title="联系我们" href="/lxwm/">联系我们</a> </div> <div class="f_con"> <p>巩义市天力管道设备制造有限公?  版权所?nbsp;  Q?371-64030399  手机Q?8538232325Q魏总)备案P<a target="_self">豫ICP?6032112?/a> </p><p>公司地址Qm义市西村?      |址Q?a href="http://www.gecengece.com" _src="http://www.gecengece.com">http://www.gecengece.com</a>    <a href="/admin/" target="_blank">理入口</a>       <a href="/sitemap_baidu.xml" target="_self">|站地图</a>      技术支持:巩义开启网l?br/><a ><img src="/upfile/201611/2016111871391785.png"/>豫公|安?1910102000279?/a></p><p><img style="POSITION: fixed; TOP: 250px; RIGHT: 0px" src="/theme/2016/images/weixin.jpg"/></p> </div> </div> </div> <script src="/plug/service/online.js"></script> <!--[if IE 6]><script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/DD_belatedPNG.js"></script><![endif]--> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?a008ea74f9f7d66818efb4473d597015"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ // 囄上下滚动 var count = $("#imageMenu2 li").length - 5; /* 昄 6 ?li标签内容 */ var interval = $("#imageMenu2 li:first").width(); var curIndex = 0; $('.scrollbutton').click(function(){ if( $(this).hasClass('disabled') ) return false; if ($(this).hasClass('smallImgUp')) --curIndex; else ++curIndex; $('.scrollbutton').removeClass('disabled'); if (curIndex == 0) $('.smallImgUp').addClass('disabled'); if (curIndex == count-1) $('.smallImgDown').addClass('disabled'); $("#imageMenu2 ul").stop(false, true).animate({"marginLeft" : -curIndex*interval + "px"}, 600); }); // 解决 ie6 select?问题 $.fn.decorateIframe = function(options) { if ($.browser.msie && $.browser.version < 7) { var opts = $.extend({}, $.fn.decorateIframe.defaults, options); $(this).each(function() { var $myThis = $(this); //创徏一个IFRAME var divIframe = $("<iframe />"); divIframe.attr("id", opts.iframeId); divIframe.css("position", "absolute"); divIframe.css("display", "none"); divIframe.css("display", "block"); divIframe.css("z-index", opts.iframeZIndex); divIframe.css("border"); divIframe.css("top", "0"); divIframe.css("left", "0"); if (opts.width == 0) { divIframe.css("width", $myThis.width() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } if (opts.height == 0) { divIframe.css("height", $myThis.height() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } divIframe.css("filter", "mask(color=#fff)"); $myThis.append(divIframe); }); } } $.fn.decorateIframe.defaults = { iframeId: "decorateIframe1", iframeZIndex: -1, width: 0, height: 0 } //攑֤镜视H? $("#bigView").decorateIframe(); //点击C? var midChangeHandler = null; $("#imageMenu2 li img").bind("click", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $("#imageMenu2 li").removeAttr("id"); $(this).parent().attr("id", "onlickImg"); } }).bind("mouseover", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { window.clearTimeout(midChangeHandler); midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $(this).css({ "border": "3px solid #959595" }); } }).bind("mouseout", function(){ if($(this).attr("id") != "onlickImg"){ $(this).removeAttr("style"); midChangeHandler = window.setTimeout(function(){ midChange($("#onlickImg img").attr("src").replace("small", "mid")); }, 1000); } }); function midChange(src) { $("#midimg").attr("src", src).load(function() { changeViewImg(); }); } $("#midimg").mouseover(mouseover); //中图事g $("#midimg,#winSelector").mousemove(mouseover).mouseout(mouseOut); //选择器事? var $divWidth = $("#winSelector").width(); //选择器宽? var $divHeight = $("#winSelector").height(); //选择器高? var $imgWidth = $("#midimg").width(); //中图宽度 var $imgHeight = $("#midimg").height(); //中图高度 var $viewImgWidth = $viewImgHeight = $height = null; //IE加蝲后才能得?大图宽度 大图高度 大图视窗高度 function changeViewImg() { $("#bigView img").attr("src", $("#midimg").attr("src").replace("mid", "big")); } changeViewImg(); $("#bigView").scrollLeft(0).scrollTop(0); function fixedPosition(e) { if (e == null) { return; } var $imgLeft = $("#midimg").offset().left; //中图左边? var $imgTop = $("#midimg").offset().top; //中图上边? X = e.pageX - $imgLeft - $divWidth / 2; //selector点坐标 X Y = e.pageY - $imgTop - $divHeight / 2; //selector点坐标 Y X = X < 0 ? 0 : X; Y = Y < 0 ? 0 : Y; X = X + $divWidth > $imgWidth ? $imgWidth - $divWidth : X; Y = Y + $divHeight > $imgHeight ? $imgHeight - $divHeight : Y; if ($viewImgWidth == null) { $viewImgWidth = $("#bigView img").outerWidth(); $viewImgHeight = $("#bigView img").height(); if ($viewImgWidth < 200 || $viewImgHeight < 200) { $viewImgWidth = $viewImgHeight = 800; } $height = $divHeight * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView").width($divWidth * $viewImgWidth / $imgWidth); $("#bigView").height($height); } var scrollX = X * $viewImgWidth / $imgWidth; var scrollY = Y * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView img").css({ "left": scrollX * -1, "top": scrollY * -1 }); $("#bigView").css({ "top": 75, "left": $(".preview").offset().left + $(".preview").width() + 15 }); return { left: X, top: Y }; } }); </script> <a href="http://www.gecengece.com/">2021年国产精品自线在拍_国产精品美女久久久久久久_午夜成年影院18禁止影片_国产v在线在线观看视频_久久人人爽人人爽人人爽</a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>